omaisuus ruotsiksi   förmögenhet, mint c, mintgrön, multum, mynta, myntverk n, prägla, äga c, dödsbo n, egendom c, stånd n, sterbhus n, tillfällighet c, tur c, egenskap, rekvisita c, effekt c, effektuera, resultat n, sätta i verket, sätta igång, utverka, verkställa

suositut haut
oneirologia painokerroin polku kuva petoeläin tiivistyä