kvalitatiivinen ruotsiksi   kvalitativ, kvalitativt n

suositut haut
vetykloridihappo ämmä kengurunaaras aliluutnantti yhteydenpito puhuja