kuitenkin ruotsiksi   ändå, i alla fall, trots allt, när allt kommer omkring, ännu, fortfarande, men, till, ytterligare, hur som helst, dock, emellertid, icke dess mindre, icke desto mindre, trots det, även om, fast, fastän, inte desto mindre

suositut haut
heittää pehmuste jalankulku sortti järkkymätön savusilli