kohti ruotsiksi   genom, horisontellt, över, tvärs över, vågrätt, åt, eftersom, emedan, för, mot, ty, angående, rörande, till, vid

suositut haut
trigonometria mahdollinen levitä syyttää koskettimet erottua