kautta ruotsiksi   begränsa, kringgärda, kringskära, via, enligt, per, genom, igenom, av, efter, genom att, intill, längs, längs med, vid

suositut haut
hopeaesine sataa kaatamalla vaivata rengas malli tee